Privacybeleid.

Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Virtueel Sinterklaasbezoek houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

Verantwoordelijken.

Vitueelsinterklaasbezoek is onderdeel van Marketingness, gevestigd aan President Kennedylaan 123, 5402KC Uden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84611340. Te bereiken via info@marketingness.nl en 06-42612280.

Wanneer verwerken wij jouw gegevens?

Virtueelsinterklaasbezoek verwerkt persoonsgegevens van personen die bij Virtueelsinterklaasbezoek reserveringen plaatsen, informatie vragen of mailen van bezoekers van de website Op deze personen is dit privacy statement van toepassing. Bij de aanvraag van een reservering gaat de gebruiker akkoord met dit privacy statement.

  • Wanneer je een dienst bij ons boekt
  • Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mailadres
  • Wanneer we de ingehuurde acteur moeten informeren over jouw gegevens voor het persoonlijke element in het videobellen
  • Voor statistische, analayse- en onderzoeksdoeleinden; zo nodig na anonimisering waardoor je identiteit niet langer bij ons bekend is.
 
 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan externe partijen die wij inhuren als hulpsinterklaas voor ons platform. Dit betreft op dit moment Theaterproducties Roosenboom, gevestigd aan Palmstraat 60, 5352 AR Oss en te bereiken op www.theaterproductiesroosenboom.nl en 06-59542398.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij Virtueelsinterklaasbezoek. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan je te verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen. Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@virtueelsinterklaasbezoek.nl. Virtueel Sinterklaasbezoek beoordeelt jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan jouw verzoek.

Recht op inzage en controle.

Je hebt het recht om Virtueelsinterklaasbezoek te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om Virtueelsinterklaasbezoek te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of je persoonsgegevens aan jou of aan een ander bedrijf over te dragen. Indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Je hebt ook het recht om bij Virtueelsinterklaasbezoek bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

De verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk bij het aangaan van een overeenkomst met Virtueelsinterklaasbezoek. Als jij jouw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, zal het niet mogelijk zijn om een overeenkomst met jou aan te gaan of contact met jou te leggen.

Virtueelsinterklaasbezoek maakt gebruik van cookies

Virtueelsinterklaasbezoek maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website, maar ook de niet direct zichtbare cookies zijn belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we de website blijven optimaliseren en zo de ervaring van jou op de website verbeteren.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van cookies is jouw toestemming vereist. Deze toestemming vragen wij aan jou via de zogenaamde cookiebanner onderaan de de website.

Wij gebruiken de volgende types cookies:

  1. Noodzakelijke cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en wordt deze gebruiksvriendelijker voor websitebezoekers.
  2. Analytische cookies: deze cookies zorgen ervoor het aanmaken van cookies die weten of het je eerste bezoek is of dat je de website al vaker hebt bezocht. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.

Je rechten met betrekking tot je gegevens.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door een mail te sturen via info@virtueelsinterklaasbezoek.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage van persoonsgegevens gekoppeld aan cookies, vragen we je om een kopie van de cookie in kwestie. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Cookies blokkeren en verwijderen.

Je kunt ten alle tijden eenvoudig zelf cookies verwijderen en blokkeren via je internetbrowser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dit gevolgen hebben voor je gebruikerservaring op de website. Wees er bewust van dat je als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je de website niet meer kunt bezoeken.

Virtueelsinterklaasbezoek verwerkt persoonsgegevens van personen die bij Virtueelsinterklaasbezoek reserveringen plaatsen, informatie vragen of mailen van bezoekers van de website Op deze personen is dit privacy statement van toepassing. Bij de aanvraag van een reservering gaat de gebruiker akkoord met dit privacy statement.

Delen met anderen.

Virtueelsinterklaasbezoek verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan andere partijen voor zover dit nodig is in verband met de in dit privacy statement genoemde doeleinden. Het gaat om de volgende categorieën van ontvangen:

  • Uitvoerende acteur
  • Website beheerder(alleen met jouw expliciete toestemming of wanneer je een formulier op onze website invult)
  • Social media (om relevante reclame te tonen op Facebook en Instagram)
  • Verwerker van de mail

Met de derde partij die namens en in opdracht van Virtueelsinterklaasbezoek jouw persoonsgegevens verwerkt, sluit Virtueelsinterklaasbezoek een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen. Daarin staat bijvoorbeeld dat de verwerker strikt vertrouwelijk met jouw gegevens moet omgaan.

E-mail.

Onder meer bij het aanvragen van meer informatie of bij het plaatsen van een reservering vult u uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Virtueelsinterklaasbezoek, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat je via e-mail informatie wilt ontvangen.

Afmelding direct marketing of profiling.

Wij kunnen je gepersonaliseerde informatie sturen, bijvoorbeeld op basis van jouw eerdere gebruik. Als je wilt dat jouw gegevens niet voor direct marketing activiteiten of profiling wordt verwerkt, kun je een brief of e-mail sturen naar ons e-mailadres. Jouw afmelding wordt dan zo snel mogelijk verwerkt.

Beveiliging en bewaren gegevens.

Virtueelsinterklaasbezoek heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Gegevens van gebruiker die hebben aangegeven direct marketing via e-mail of de nieuwsbrief te willen ontvangen, worden bewaard tot het moment waarop zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor jouw gegevens zijn verzameld.

Contact / klantenservice.

Voor vragen of het privacy- en/of cookiebeleid van Virtueelsinterklaasbezoek en in verband met de verwerking door Virtueelsinterklaasbezoek van jouw gegevens, kun je je richten tot info@virtueelsinterklaasbezoek.nl.

Bedankt voor uw reservering!
Sinterklaas neemt zo snel mogelijk contact met u op.